2016 - 2016 -1

Nhà phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm Le PArisien của BIOCM tại Việt Nam